Sträva efter normal D-vitaminstatus för att motverka Covid-19

Forskningen har försökt att identifiera riskfaktorerna för Covid-19 för att förebygga och behandla dem som drabbas.

De riskfaktorer som man känner till är hög ålder, institutionsboende, diabetes och övervikt. En gemensam faktor för alla dessa riskfaktorer är låga D-vitaminnivåer.

De flesta människor i Norden har för lite D-vitamin under vintern om man inte tar tillskott. D-vitamin är viktigt för immunförsvaret och kan motverka onormala immunreaktioner i kroppen.

Enligt läkartidningen så ger D-vitaminbrist ökad risk för svåra förlopp vid covid-19 och analyser av studier visar att D-vitaminbehandling skyddar mot luftvägsinfektioner generellt. Tidningen skriver vidare att trots att det saknas bevis för D-vitaminets skyddande effekt mot covid-19, så bör man sträva efter normal D-vitaminstatus om man tillhör en riskgrupp.

Källor där du kan läsa mer:

Lakartidningen.se 2020-05-07

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Nutrients 2020, 12(4), 988.

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/988

Här hittar du D-vitamin

https://seniorbonus.se/dealstore/apoteket/

https://seniorbonus.se/dealstore/apotek365/

Seniorbonus.se
Logo
Gå med gratis
Telefonnummer (obligatoriskt)
Personnummer (ÅÅMMDD) (obligatoriskt)

Vi behöver ditt personnummer för att säkerställa att du är över 55 år

Återställ lösenord