Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR – Seniorbonus.se

Allmänna Villkor

Följande allmänna regler gäller på Seniorbonus.se: En person som ansöker om att registrera sig garanterar och intygar att all information som uppges i ansökningsformuläret är sanningsenligt och korrekt. Personer och företag med falsk information kommer att stängas av och eventuella köp kommer upphöra. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Seniorbonus.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats. Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt medlemskonto bli raderat. En person som ansöker om att få sitt konto bekräftar och accepterar: Alla definitioner och bestämmelser i dessa villkor, att Seniorbonus.se lagrar dina uppgifter, all information får användas för utskick och marknadsföring. Seniorbonus.se får neka ett konto och stänga av en kontoinnehavare eller utestänga en kontoinnehavare om Seniorbonus.se anser att legitim misstanke om att det använts eller kan komma att användas i oärliga sammanhang.

Hantering av uppgifter

Seniorbonus.se värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss i enlighet med de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Seniorbonus.se är personuppgiftsansvarig och lagrar dina uppgifter enligt med gällande dataskyddslagstiftning (dataskyddsförordningen (GDPR) samt eventuell senare lagstiftning som kompletterar eller ersätter kompletterar dessa). Villkoren under denna punkt gäller enbart dem som registrerar sig som medlem på Seniorbonus.se. Behandling av personuppgifterna utförs i syfte att kunna fullgöra Seniorbonus.se:s åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt marknadsföringssyfte. Seniorbonus.se kommer att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Seniorbonus.se. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring, bearbetning, användning, utlämnande genom översändande eller annat tillhandahållande av uppgifter. Registrering som användare gäller tills vidare. Uppgifterna kommer att sparas tills dess att du raderar ditt konto eller meddelar Seniorbonus.se att uppgifterna ska raderas.

Cookies

En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Seniorbonus.se använder i första hand cookies för att för att ge användaren tillgång till funktioner som att hantera medlemsinloggning och annonsvisning. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies.

Varumärken

Seniorbonus.se gör inte anspråk på att äga några av leverantörernas, tillverkarnas eller återförsäljarnas varumärken vars produkter är listade på Seniorbonus.se. Det gäller även andra publicister eller publikationers varumärken på denna webbplats.

Seniorbonus.se:s Rättigheter och ansvar

Som ägare av webbplatsen Seniorbonus.se har vi rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Seniorbonus.se har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed. Seniorbonus.se kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Seniorbonus.se kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Seniorbonus.se har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Seniorbonus.se inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Seniorbonus.se kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Seniorbonus.se. Informationen på Seniorbonus.se är inte ämnad att uppfattas som rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras inom Seniorbonus.se och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Vi rekommenderar dig därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Seniorbonus.se kommer att skicka information om oss och våra samarbetspartners samt kommersiella budskap till användarna via post, e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Du kan närsomhelst tacka nej till ytterligare meddelanden i markandsföringssyfte genom att klicka på en länk i e-posten/SMSet/MMSet. Informationen från Seniorbonus.se kan innehålla information i form av reklam, alkohol, spel, rabatter och erbjudanden samt andra budskap som ryms inom Seniorbonus verksamhet. Budskapen kan vara anpassade efter dina preferenser eller hur du svarar på vissa frågor. Seniorbonus.se kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Seniorbonus.se, däremot är vi skyldiga att informera om något sådant har inträffat Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: Kundcenter@Seniorbonus.se

Ändrade villkor

Seniorbonus.se har alltid rätt att ändra användarvillkoren. Det är upp till varje användare att hålla sig uppdaterad kring nya villkor.

Seniorbonus.se
Logo
Gå med gratis
Telefonnummer (obligatoriskt)
Personnummer (ÅÅMMDD) (obligatoriskt)

Vi behöver ditt personnummer för att säkerställa att du är över 55 år

Återställ lösenord